Atbalsta pieteikums

Lai fonda darbība aptvertu iespējami plašu sabiedrības daļu, mēs vienmēr lūkojamies pēc jauniem projektiem un aicinām pieteikties ar savu projektu vai ieteikt kādu ideju, ko atbalstīt.

Lai projekts tiktu izskatīts, lūdzam iesniegt projekta formu. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma formu (fiziski vai elektroniski parakstītu) kopā ar pielikumiem, ja tādi ir aktuāli, lūdzam nosūtīt uz e-pastu info@sofifonds.lv vai nosūtīt kā vēstuli uz adresi: Sofi fonds, Skanstes iela 52, 5. stāvs, Rīga, LV-1013.

Pirms iesniegt pieteikumu, lūdzu, izpētiet sadaļu Programmas. Izskatāmo projektu daudzveidība nav ierobežota, tomēr prioritāte būs tiem projektiem un iniciatīvām, kas atbilst fonda mērķiem un programmām.

Dažas vadlīnijas projekta pieteikumiem:

  • projekta aktualitātes un nepieciešamības pamatojums
  • skaidrs un izprotams gala rezultāts
  • pārskatāms un skaidrs projekta budžets
  • pierādāms finanšu līdzekļu izlietojums.

Fonds neatbalsta peļņas un biznesa projektus.

Atbalsta pieteikums

Lai fonda darbība aptvertu iespējami plašu sabiedrības daļu, mēs vienmēr lūkojamies pēc jauniem projektiem un aicinām pieteikties ar savu projektu vai ieteikt kādu ideju, ko atbalstīt.

Lai projekts tiktu izskatīts, lūdzam iesniegt projekta formu. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma formu (fiziski vai elektroniski parakstītu) kopā ar pielikumiem, ja tādi ir aktuāli, lūdzam nosūtīt uz e-pastu info@sofifonds.lv vai nosūtīt kā vēstuli uz adresi: Sofi fonds, Skanstes iela 52, 5. stāvs, Rīga, LV-1013.

Pirms iesniegt pieteikumu, lūdzu, izpētiet sadaļu Programmas. Izskatāmo projektu daudzveidība nav ierobežota, tomēr prioritāte būs tiem projektiem un iniciatīvām, kas atbilst fonda mērķiem un programmām.

Dažas vadlīnijas projekta pieteikumiem:

  • projekta aktualitātes un nepieciešamības pamatojums
  • skaidrs un izprotams gala rezultāts
  • pārskatāms un skaidrs projekta budžets
  • pierādāms finanšu līdzekļu izlietojums.

Fonds neatbalsta peļņas un biznesa projektus.