ATBALSTA PIETEIKUMS

Lai fonda darbība aptvertu pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, mēs vienmēr lūkojamies pēc jauniem projektiem un aicinām jebkurus interesentus pieteikties ar savu projektu vai ieteikt kādu ideju, ko atbalstīt.

Lai projekts tiktu izskatīts, lūdzam iesniegt aizpildītu projekta formu. Aizpildītu un parakstītu pieteikuma formu (fiziski vai elektroniski parakstītu), kopā ar pielikumiem, ja tādi ir aktuāli, nepieciešams nosūtīt uz e-pastu info@sofifonds.lv vai arī kā fizisku vēstuli ar adresātu: Sofi Fonds, Skanstes iela 52, 5. stāvs, Rīga, LV-1013.

Izskatāmo projektu spektrs nav ierobežots, taču prioritāte tiks pievērsta projektiem, kas atbilst fonda mērķiem un vadlīnijām.

Lūdzam izpētīt sadaļu Par fondu pirms iesniedzat projektu.

Papildus vadlīnijas pieteikumiem:

  • Pārskatāms un skaidrs projekta budžets
  • Pierādāms finanšu līdzekļu izlietojums
  • Skaidrs un izprotams gala rezultāts
  • Projekta aktualitātes un nepieciešamības pamatojums

Mēs esam atvērti jaunām idejām un iniciatīvām un gatavi risināt sasāpējušos jautājumus pēc mūsu iespējām!

Diemžēl mēs nevaram atbalstīt peļņas un biznesa projektus.