Dzīvnieki

Dzīvnieku aizsardzība un labklājība.
Dzīvnieku labturības veicināšana un atbalsts dzīvnieku patversmēm.

Fonds atbalsta arī citas ar labdarību saistītas iniciatīvas, tajā skaitā organizācijas, projektus un programmas, kas saskan ar fonda darbības mērķiem. Pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu, fondam ir svarīgi nodrošināt, ka projektam piešķirtais atbalsts tiek izmantots mērķa labā, nodrošinot visefektīvāko līdzekļu pielietojumu.

Ģimene

Labvēlīgas vides veicināšana ģimenēs. Sociāli mazaizsargātu grupu atbalsts.

Bērni

Bērnu tiesību īstenošana un aizsardzība. Bērnu un jauniešu veselības un izglītības veicināšana.

Vides
labiekārtošana

Vides aizsardzība un vides labiekārtošana.

Sports

Sporta organizāciju un aktīva dzīvesveida iniciatīvu veicināšana. Dalība sporta nometnēs un pasākumos sociāli mazaizsargātajiem.

Dzīvnieki

Dzīvnieku aizsardzība un labklājība.
Dzīvnieku labturības veicināšana un atbalsts dzīvnieku patversmēm.

Ģimene

Labvēlīgas vides veicināšana ģimenēs. Sociāli mazaizsargātu grupu atbalsts.

Bērni

Bērnu tiesību īstenošana un aizsardzība. Bērnu un jauniešu veselības un izglītības veicināšana.

Vides
labiekārtošana

Vides aizsardzība un vides labiekārtošana.

Sports

Sporta organizāciju un aktīva dzīvesveida iniciatīvu veicināšana. Dalība sporta nometnēs un pasākumos sociāli mazaizsargātajiem.

Fonds atbalsta arī citas ar labdarību saistītas iniciatīvas, tajā skaitā organizācijas, projektus un programmas, kas saskan ar fonda darbības mērķiem. Pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu, fondam ir svarīgi nodrošināt, ka projektam piešķirtais atbalsts tiek izmantots mērķa labā, nodrošinot visefektīvāko līdzekļu pielietojumu.

Kontakti

info@sofifonds.lv
+371 2234 6437

Rekvizīti

Nodibinājums
“Labdarības fonds Sofi”

Reģ. nr: 40008303258
Juridiskā adrese: Skanstes iela 52,
Rīga, LV-1013, Latvija

Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV38HABA0551050097020

Kontakti

info@sofifonds.lv
+371 2234 6437

Rekvizīti

Nodibinājums “Labdarības fonds Sofi”
Reģ. nr: 40008303258
Juridiskā adrese: Skanstes iela 52, Rīga, LV-1013, Latvija
Banka: AS Swedbank
SWIFT: HABALV22
Konta Nr.: LV38HABA0551050097020