Lielā Talka Ulubelē Līčos 2023!
22.04 | 2022
Mēs esam ceļa sākumā
Sestdien, 22. aprīlī, Lielās talkas ietvaros, Ulubele aicina apkārtējo novadu iedzīvotājus un visus interesentus uz talku Līčos, lai palīdzētu lielākos un mazākos darbos no pulksten 10:00 līdz 14:00. Iepriekšēja reģistrācija tiešsaistē (links) ir atvērta no šodienas, reģistrācija uz vietas 22. aprīlī notiks no pulksten 09:30.

“Mums ļoti svarīgi būs visi talcinieki, kas palīdzēs sapost patversmes teritoriju un brīvprātīgie, kuru uzdevums tikmēr būs izvest no voljēriem pastaigās suņus! Ikviens ir gaidīts un katrs varēs atrast darbu, kas piemērots viņa spēkiem un prasmēm! Kopā mēs palīdzēsim patversmes iemītniekiem justies drošāk, ērtāk un priecīgāk, gaidot savu īsto ģimeni! Ļoti ceram, ka talkas laikā starp Ulubeles iemītniekiem kāds ieraudzīs arī savu mūža mīlestību un, atbildīgi apdomājot, būs gatavs uzņemt savā ģimenē”, teic Ulubeles vadītāja Ilze Džonsone.

“Šī bija ļoti gara ziema, un tāpēc esam priecīgi, ka līdz ar pirmajām siltajām nedēļām šajā pavasarī varēsim pulcēties Ulubelē un padarīt tur mītošo dzīvnieku mājas tīrākas un sakoptākas! Arī pagājušajā pavasarī palīdzējām Ulubelei organizēt pavasara talku, jo uzskatām, ka tāpat kā mums cilvēkiem, arī dzīvniekiem ir svarīgi dzīvot sakoptā vidē. Tai pat laikā esam pateicīgi Ulubelei par darbu, ko viņi veic cilvēka astaino draugu labā – būt par lielāko no-kill organizāciju valstī ir milzu darbs un atbildība, tādēļ arī ikdienā sadarbojamies ar Ulubeli dažādu projektu īstenošanā, jo arī mums, Labdarības fondam “Sofi”, rūp tur mītošo dzīvnieku labklājība,” stāsta Toms Jurjevs, Labdarības fonda “Sofi” dibinātājs.

Par palīdzību sakopšanas darbos un vides labiekārtošanā būs ļoti pateicīgs ikviens dzīvnieku patversmes Ulubele iemītnieks. Darbi ieplānoti daudz un dažādi:
  • Kopīgi sakopsim un labiekārtosim patversmei piegulošo teritoriju un apkārtni, tostarp, pastaigu mežu. Būs jānes, jācērt, jāzāģē krūmi un kritalas. Ulubele aicina talkai pievienoties arī kādu no profesionālajiem uzņēmumiem ar savu tehniku un ierīcēm.
  • Savedīsim kārtībā pēc ziemas suņu voljērus un pastaigu laukumus. Tam nepieciešama smilšu uzvešana un līdzināšana, suņu būdu sakopšana un pielabošana, salmu nomaiņa, voljēru žogu labošana un nožogojumu sakārtošana. Te svarīga loma arī Ulubeles brīvprātīgajiem, kuru uzdevums voljēru sakopšanas laikā izvest pastaigās tur mītošos suņus.
  • Īpašu uzmanību pievērsīsim patversmes ilgtermiņa iemītnieku voljēru labiekārtošanai un dzīvnieku socializācijas zonām.
  • Darbosimies amatnieku stacijās, kur izgatavosim interaktīvās rotaļlietas un mentālo nodarbību rotaļlietas suņiem un kaķiem (piemēram, ošņāšanās paklājiņus u.c.).
  • Labiekārtosim un sakopsim Dzīvnieku dārzu – veiksim kaķu namiņu “sezonas” nomaiņu, akmensdārza iekārtošanu un sastādīšanu, strūklakas remontu, iekārtosim kaķiem tīkamu garšaugu un zaļumu kastes, iesēsim kaķu zāles kastes arī iekštelpu kaķiem.
  • Veiksim pavasara spodrināšanas darbus kaķu mājās un iekštelpās.
  • Modināsim Ulubeles puķu dobes – laipni gaidīti talcinieki ar “zaļajiem pirkstiņiem” un iemīļotajiem darbarīkiem, kuru uzdevums būs sakopt Skanstes dārza ziemcietes un košumkrūmus, kā arī aprušināt pārējo puķu dobju asniņus un pumpurus.
  • Bērniem īpašu prieku radīs svaigu zaru un zaļumu sarūpēšana kazām, āzīšiem, aunam Toļikam un trušu kopienai. Atgādinām, ka bērniem vienmēr jāatrodas sava aizbildņa uzraudzībā!

Lūgums ierasties ērtā praktiskā apģērbā, kas nesamirkst un ko nav žēl nedaudz notraipīt, un ņemt līdzi savus darba cimdus. Ja ir iespēja paņemt līdzi lāpstu, dzelzs grābekli, zāģi vai cirvi vai citus nopietnākus instrumentus (urbi, motorzāģi, krūmu trimeri) individuāliem un atbildīgiem remontdarbiem.

Aicinām reģistrēties iepriekš šeit (links)! Ņemiet līdzi savus darbarīkus, aiciniet radus un draugus un -tiekamies Ulubelē!

Pēc talkas – siltas un gardas pusdienas, ko talciniekiem sarūpēs labdarības fonds “Sofi”!

Ja tomēr attālums ir šķērslis, lai brauktu palīgā, bet vēlaties atbalstīt, tad Ulubeles norēķinu rekvizīti ir:
Biedrība Dzīvnieku pansija Ulubele
Reģ.Nr. LV40008095993
AS Swedbank, Swift: HABALV22
Konts: LV97HABA0551028353893
Mērķis: regulārais maksājums Ulubeles iemītniekiem
Ziedo tiešsaistē: https://ulubele.org/atbalsts/#ziedot
Paypal: info@ulubele.org
Ziedojumu tālruņi: 90006863 (1 zvans = 4,27 eiro) 90006083 (1,42 eiro)